Project Management Professional (PMP®) Prep Pack

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ (PMP®)

PMP® EXAM PREPARATION

 

Chương trình cung cấp 74PDUs, thỏa mãn điều kiện 35 contact hours của PMI

 

Mô phỏng các lĩnh vực kiến thức và toàn bộ bài thi

 

Trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên và học viên trên các tình huống thực tế

 

Chia sẻ kinh nghiệm để hiểu rõ hơn các khái niệm

 

Trao đổi kinh nghiệm với một người vừa đạt chứng chỉ 

 

Giới thiệu

Chương trình có mục tiêu duy nhất là cung cấp các kiến thức, phương pháp luyện thi để học viên thi đạt được chứng chỉ PMP®.

 

Nội dung

1. Học lí thuyết kết hợp với mô phỏng trắc nghiệm về 5 nhóm quy trình (Khởi đầu; Hoạch định; Thực hiện; Giám sát và Kiểm soát và Kết thúc dự án) và 10 lĩnh vực kiến thức (Quản lí Hợp nhất; Quản lí Phạm vi; Quản lí Thời gian; Quản lí Chi phí; Quản lí Chất lượng; Quản lí Nguồn nhân lực; Quản lí Giao tiếp; Quản lí Rủi ro; Quản lí Mua sắm và Quản lí các Bên hữu quan).

2. Hướng dẫn về thủ tục chuẩn bị, nộp hồ sơ, chờ phê duyệt và đăng kí thi.

3. Hướng dẫn cách ôn thi hiệu quả.

4. Một số mẹo.

5. Hướng dẫn lập kế hoạch ôn thi phù hợp và hiệu quả

 

Đối tượng học viên

Chương trình dành cho các Trưởng dự án, Trưởng nhóm có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lí dự án trong 6 năm gần đây và mong muốn đạt được chứng chỉ PMP® The Project Management Institute (PMI).

 

Cách thức thực hiện

E-learning A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide5th edition

 • Học trực tuyến có sự trợ giúp của giảng viên

 • 40 – 80 tiếng trong vòng 2 – 3 tháng

 • Nội dung: trang bị các kiến thức, chuẩn bị cho các 5 ngày ôn tập

 

Cấu trúc mỗi môđun

 • Lý thuyết:

  • Tổng quan (~30-45 phút)

  • PMC E-learning PMBOK® Guide 5th edition 

 • Thực hành:

  • Bài tập, bài tập tình huống, trò chơi, nhóm giới thiệu

  • Mô phỏng: X-AM PMP® - PMBOK® Guide 5th edition  (~45 phút)

Ngày 1 – học tập trung

 • Môđun 0: Giới thiệu khóa học

 • Môđun 1: Hướng dẫn Thi PMP® (Guide to PMP Exam)

 • Môđun 2: Khung Quản lý dự án (Project Management Framework)

 • Môđun 3: Các quy trình Quản lý dự án (Project Management Processes)

 • Ứng xử chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của PMP® (PMP® Code of Ethics and Professional Conduct (đọc)

Ngày 2 – học tập trung

 • Môđun 4: Quản lý Hợp nhất Dự án (Project Integration Management)

 • Môđun 5: Quản lý Phạm vi Dự án (Project Scope Management)

 • Môđun 6: Quản lý Thời gian Dự án (Project Time Management)

Ngày 3 – học tập trung

 • Môđun 7: Quản lý Chi phí Dự án (Project Cost Management)

 • Môđun 8: Quản lý Chất lượng Dự án (Project Quality Management)

 • Môđun 9: Quản lý Nguồn lực Dự án (Project Human Resource Management)

Ngày 4 – học tập trung

 • Môđun 10: Quản lý Giao tiếp (Project Communication Management)

 • Môđun 11: Quản lý Rủi ro Dự án (Project Risk Management)

 • Môđun 12: Quản lý Mua sắm (Project Procurement Management)

 • Môđun 13: Quản lý các bên hữu quan (Project Stakeholder Management)

Ngày 5 – học tập trung

 • Môđun 1: Rà soát lại Hướng dẫn Thi PMP® (Review and Summary of Guide to PMP Exam )

 • Chia sẻ kinh nghiệm với một người vừa vượt qua kỳ thi

 • Tóm tắt khóa học và mô phỏng toàn bộ nội dung thi

Sau ngày 5

Ôn thi với sự trợ giúp của đội ngũ giảng viên PMC. Học viên sử dụng hai chương trình để luyện thi: 

 • E-learning PMBOK® Guide 5th edition  (20-30 hours)

 • X-AM PMP® - PMBOK® Guide 5th edition 

 • Rita phiên bản 8 (tùy chọn)

 

 

 

 

Đang xử lý...