PMF

CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS PROGRAM

 

Giới thiệu

Kết hợp học trực tuyến với lớp 3 ngày tập trung cho học viên tiếp thu được phần cơ bản của quản lí dự án theo hình thức hiệu quả và thoải mái.

Trong thời gian 4-6 tuần tự học qua mạng với sự trợ giúp của đội ngũ giảng viên, học viên sẽ học các phương pháp, kĩ thuật và công cụ chính trong quản lí dự án cũng như cách sử dụng chúng trong thực tế. Đến phần học tập trung, học viên sẽ đưa ngay những kiến thức này vào thực hành trong một dự án mô phỏng có độ chân thực cao. Khóa học thông qua hoạt động này giúp duy trì liên tục việc đưa kiến thức vào công việc hàng ngày.

 

Nội dung

Khóa học cho phép học viên:

 1. học cách khởi đầu, hoạch định, giám sát và kêt thúc các dự án thành công;
 2. học cách xử lí những nhân tố chủ yếu như phạm vi, nguồn lực, lịch trình, chi phí và chất lượng;
 3. thu nhận các kĩ năng thực tế trong việc sử dụng những công cụ quản lí dự án chính như cấu trúc chia nhỏ công việc, mạng hoạt động và biểu đồ Gantt; 
 4. học các kinh nghiệm quản lí rủi ro, chênh lệch và thay đổi của phạm vi trong suốt dự án;
 5. thực hành quản lí quan tâm và kì vọng của các bên hữu quan;
 6. cải thiện các kĩ năng ra quyết định, kĩ năng lãnh đạo của một trưởng dự án;
 7. học cách ứng dụng một cách hệ thống các kiến thức, kĩ năng học được vào dự án của riêng mình.

Đối tượng học viên

Chương trình học này dành cho các trưởng dự án, các thành viên dự án, các lãnh đạo cũng như tất cả những người mà trong tương lai gần sẽ lãnh đạo hay có vai trò quan trọng trong dự án.

 

Cách thức thực hiện

Được thiết kế là chương trình học kết hợp nên khóa đào tạo đưa vào nhiều cách thức và phương tiện khác nhau. Tổng thời lượng của chương trình này là 12-20 tiếng học online và 3 ngày học tập trung trong thời gian bốn tuần, gồm các bước sau:

 

Khai giảng


Thực hiện qua điện thoại hoặc trực tiếp

Chủ đề và mục tiêu:

 • Giới thiệu tổng quan khóa đào tạo;
 • Thống nhất về mục tiêu và các cột mốc của giai đoạn tự học;
 • Giới thiệu cách học chương trình online;
 • Tạo động lực cho học viên

Thời lượng: 2 tiếng

Học trực tuyến có trợ giúp 


Tự học với sự hỗ trợ của giảng viên

Chủ đề và mục tiêu:

 • Các phương pháp, công cụ và kĩ thuật quản lý dự án theo chuẩn quốc tế;
 • Thực hành tương tác cùng các trắc nghiệm, ví dụ, danh sách kiểm tra và bẫy cần tránh;
 • Phản hồi liên tục từ giáo viên hướng dẫn liên quan đến tiến độ và các bài thực hành.

Thời lượng: 12 – 20 tiếng trong vòng 4-6 tuần.

Lớp học với SimulTrain


Đào tạo tập trung trên lớp.

Chủ đề và mục tiêu:

 • Đưa các phương pháp quản lí dự án vào thực hành với mô phỏng dự án có tính chân thực cao.
 • Các nhân tố thành công trong việc hoạch định và giám sát dự án – và đặc biệt là các nhân tố con người trong quản lí dự án;
 • Cải thiện khả năng ra quyết định.

Thời lượng: 3 ngày

 

Phương pháp

Chương trình toàn diện Cơ bản quản lí dự án kết hợp các phương pháp và phương tiện học khác nhau: tương tác trong chương trình học trực tuyến với sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên được tiếp nối bằng lớp học dùng công cụ mô phỏng quản lí dự án SimulTrain.

SimulTrain  một công cụ học tương tác, đa phương tiện, cho phép học viên trải nghiệm việc tiến hành một dự án thực tế chỉ trong vòng vài giờ. Khi chạy mô phỏng, học viên sẽ đối mặt với các sự kiện, các vấn đề thường xảy ra trong phần lớn các dự án: khách hàng muốn thay đổi các yêu cầu, trưởng phòng, ban không đồng ý cung cấp nhân lực cần thiết, các vấn đề kĩ thuật nảy sinh đúng thời điểm khó khăn nhất…dưới sức ép liên tục, học viên phải quản lí chi phí, lịch trình và chất lượng trong khi vẫn không được sao lãng các nhân tố con người. Một cơ hội hiếm có để trải nghiệm rằng các hoạt động của một trưởng dự án là thành phần của một hệ thống phức tạp mà ở đó nhân tố con người đóng vai trò then chốt.

 

 

 

 

 

Đang xử lý...