PM Teamwork

 

Giới thiệu

Các lớp học tập trung dành nhiều thời gian cho làm việc nhóm và các bài tập tình huống để phát triển các kỹ năng nghiệp vụ cu thể. Thực tế là càng ngày các lớp học tập trung được thay thế bằng các chương trình e-learning cá nhân với mục đích tăng hiệu quả, sự mềm dẻo của các chương trình đào tạo cũng như giảm ngân sách.

 

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình phối hợp tất cả các thuận lợi của hai cách tiếp cận về đào tạo thì  PM Teamwork là lựa chọn đúng đắn!

 

PM Teamwork là gì?

PM Teamwork là một công cụ hợp tác trực tuyến cho phép một nhóm học viên làm việc cùng nhau trên mỗi bài tập tình huống. Các bài tập tình huống này được miêu tả chi tiết và nhóm học viên phải trả lời một số câu hỏi liên quan đến mỗi bài tập tình huống. Học viên có thể quay lại học phần lý thuyết, và có được sự hướng dẫn cũng như hồi âm của giảng viên từ xa bất cứ lúc nào.

Khác với e-learning cá nhân, tất cả các quyết định/câu trả lời sẽ được thảo luận và xác nhận bởi nhóm. Hệ thống dưới dạng blog cho phép học viên của mỗi nhóm tranh luận về lựa chọn của họ hoặc viết một câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

logo_pm_teamwork.png

PM Teamwork - được hỗ trợ bởi đội ngũ giảng viên từ xa... và nhóm học viên làm việc trực tuyến cho các bài tập tình huống

Mục tiêu

Mục tiêu của PM Teamwork đa dạng:

  • phát triển các kỹ năng và kỹ thuật quản lý thông qua công việc hợp tác trực tuyến;

  • chia sẻ những kinh nghiệm và thực hành tốt nhất;

  • có được kinh nghiệm thực hành về mỗi chủ đề liên quan (quản lý dự án, lãnh đạo,…);

  • thu nhận các kiến thức về lý thuyết của các chủ đề liên quan.

Cách thức thực hiện

Mỗi học viên được cấp một tài khoản và mật khẩu để truy cập PM Teamwork trực tuyến. Các thành viên của mỗi nhóm không bắt buộc học cùng một thời gian cùng nhau.

Các thành viên của mỗi nhóm có thể đọc các tình huống, học lý thuyết của phần liên quan và trả lời các câu hỏi. Có hai loại câu hỏi:

  • Câu hỏi nhiều lựa chọn: mỗi thành viên của nhóm lựa chọn câu trả lời của mình. Họ có thể nhìn thấy lựa chọn của các thành viên khác của nhóm mình và thay đổi lựa chọn của mình đến khi nào lựa chọn được câu trả lời của số đông của nhóm.

  • Câu hỏi mở: các thành viên của mỗi nhóm phải gửi câu trả lời đến giảng vên. Giảng viên sẽ đánh giá các câu trả lời này. Tât cả các thành viên của nhóm đều có thể đóng góp nội dung cho câu trả lời.

​Giới thiệu PM Teamwork qua video (ngôn ngữ: tiếng Anh)...

 

 
 

 

[ Back ]

 

 

 

Đang xử lý...