Hiện web site đang trong giai đoạn nâng cấp, xin vui lòng liên hệ:

PMC Co., Ltd

The project management training & consultancy company limited

Email: pmces@pmc.edu.vn

Tel: (84 24) 37586424

Address: 13th Floor, Ha Noi Tower, 49 Hai Ba Trung street, Hoan Kiem district, Ha Noi